· HOME > 성분 및 특성 > 소재성분
Alloy No. 품명 기호 성분 도전율 산소함유량
c1100 전기동 ETP Cu 99.9 100% 150~250
c1010 무산소동 OFC Cu 99.99 101% 10ppm 이하
c1020 Cu 99.95
c1220 인탈산동 DHP Cu 99.9 P 0.005~
0.12
85% 50~150
Alloy No. 품명 기호 성분 경도 도전율
c15000 지르코늄동 CuZr Cu 99.8 Zr 0.1~0.2         HRB65 80%
c18000 니켈실리콘동 CuCrNiSi Cu REM Cr 0.4~0.8 Ni 1.8~3.0 Si 0.4~0.8 Fe 0.15 HRB90 45%
c18150 크롬지르
코늄동
CuCrZr Cu REM Cr 0.5~1.5 Zr 0.05~0.25     HRB70 75%
c18200 크롬동 CuCr Cu REM Cr 0.6~1.2 Fe 0.1 Pb 0.05 Si 0.1 HRB70 75%
c17200 베릴륨동 CuBe Cu REM Be 1.8~2.0 Pb 0.1 Si 0.2 HRC40 20%
c17300 베릴륨동 CuBePb Cu REM Be 1.8~2.0 Pb 0.2~0.6 Al 0.2 Si 0.2 HRC40 20%
c17500 베릴륨동 CuBeCo Cu REM Be 0.4~0.7 Co 2.4~2.7 Si 0.2 Fe 0.1 HRB95 45%
c17510 베릴륨동 CuBeNi Cu REM Be 0.2~0.6 Ni 1.4~2.2 Co 0.3 Fe 0.1 HRB90 45%
Alloy No. 품명 기호 성분 경도 도전율
동철합금 철동 CuFe Cu 97.5 Fe 5~20 P 0.03 Zn 0.12    
c70600 니켈동(백동) CuNi Cu REM Pb 0.5 Ni 10 Fe 1.0~1.8 Mn 1
c14500 테륨동(쾌삭동) CuTe Cu REM Te 0.4~0.7 P 0.004~0.012 90%
c16200 카드늄동 CuDe Cu REM Cd 0.7~1.2 Fe ~0.02
c16500 Cu REM Cd 0.7~1.2 Fe ~0.02 Sn 0.6
Alloy No. 품명 기호 성분 경도 도전율
  동텅스텐 CuW Cu 20 W 80 HRB100 32~42
Cu 25 W 75 HRB95 37~48
Cu 30 W 70 HRB90 43~53
Cu 35 W 65 HRB85 45~55
Cu 40 W 60 HRB82 47~57
은텅스텐 AgW Ag 20 W 80 HRB100 35~45
Ag 30 W 70 HRB90 45~55
Ag 35 W 65 HRB85 48~58
Ag 40 W 60 HRB80 50~60
Ag 50 W 50 HRB70 55~56